Faqja jonë është duke kaluar nëpër disa mirëmbajtje.

Na kontaktoni

Për tu bërë pjesë e komunitetit të JAP, apo për të përkrahur ndonjërin nga projektet ekzistuese , ju mund të na shkruani...


EMAIL:

bashke@jap-i.com

TELEFONI:

+383 49 658 585

NA NDIQNI: